Sunday, 24 July 2011

Diploma Pengurusan Pelancongan

PENGENALAN

Diploma Pengurusan Pelancongan KLMU melengkapi dan memberi pendedahan kepada pelajar dengan latihan berasaskan kemahiran dan pengetahuan perniagaan yang semakin penting untuk pertumbuhan industri pelancongan. Kombinasi bahan pembelajaran secara teori dan praktikal adalah pendekatan yang terbaik untuk memenuhi keperluan kerjaya yang luas dalam industri pelancongan dan perhotelan secara global.

Pengurusan Pelancongan merujuk kepada aktiviti perkhidmatan yang disediakan oleh komponen-komponen industri pelancongan seperti agensi pelancongan, syarikat penerbangan, perhotelan, perkhidmatan makanan dan pusat-pusat rekreasi kepada para pelancong dalam dan luar negara.

Program ini mempunyai kelebihan yang tidak terdapat di institusi lain di Malaysia. Antara kelebihannya adalah:
  • Pendedahan kepada pengetahuan asas pelancongan secara teori dan praktikal
  • Pembelajaran yang menyeluruh dan merangkumi prinsip, amalan dan konsep sebenar dalam industri pelancongan
  • Kurikulum yang menekankan kemahiran mengendali pelanggan, kemahiran komunikasi dan kreativiti dalam merangka aktiviti pemasaran
  • Membina peribadi pelajar yang berkepimpinan dan berketerampilan baik dalam skop pengurusan
  • Pembelajaran yang menekankan kemahiran penting seperti penyelesaian masalah, semangat kerja berpasukan dan kemampuan menganalisa

PROSPEK KERJAYA

Graduan berpeluang menceburi pelbagai industri seperti agensi pelancongan, kementerian pelancongan Malaysia dan rangkaian hotel. Peluang pekerjaan sebagai Penyelaras Pelancongan, Perunding Pelancongan, Eksekutif tiket, Penyelaras Acara/Mesyuarat, Pegawai Perkhidmatan Pelanggan/Pelawat, Eksekutif Jualan, Pegawai Pelancongan Negara dan Eksekutif Pemasaran Hotel.