Diploma Seni Reka Grafik Berkomputer (A8793)

PENGENALAN Diploma Seni Reka Grafik Berkomputer memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas yang diperlukan bagi menyelesaikan masala... Baca lagi »

Diploma Aplikasi Multimedia (A8792)

PENGENALAN Diploma Aplikasi Mutlimedia dibentuk untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran pembangunan kandungan multimedia da... Baca lagi »

Diploma Teknologi Maklumat (A8791)

PENGENALAN Diploma Teknologi Maklumat akan menyediakan para graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi di dalam pengaturcaraa... Baca lagi »

Diploma Pengurusan Perniagaan (A10044)

PENGENALAN Diploma Pengurusan Perniagaan diperkenalkan bagi melahirkan pelajar dengan pengetahuan asas pengurusan perniagaan merangk... Baca lagi »

Diploma E-Kesetiausahaan (A11102)

PENGENALAN Diploma E-Kesetiausahaan menyediakan pelajar bagi profesion kesetiausahaan yang memerlukan kemahiran dan kecekapan menyel... Baca lagi »

Diploma Perakaunan (A9976)

PENGENALAN Diploma Perakaunan menyediakan pelajar dengan peluang mempelajari teknik yang berkesan serta kemahiran di bidang perakau... Baca lagi »